پنکک دو کاره خشک و مرطوب لگراند در رنگ های متفاوت ارائه شده است.

پنکک جدید در رنگهای 201 تا 206 ارائه شده است.

پنکک برنز در رنگهای 205 و 206 ارائه شده است که نسبت به رنگهای پنکک جدید تیره تر می باشند و تم برنز دارند.

نمایش دادن همه 9 نتیجه

پنکیک لگراند شماره 201

285,000 تومان
پنکک دوکاره لگراند مناسب انواع پوست تاریخ انقضاء : 1404/06

پنکیک لگراند شماره 202

285,000 تومان
پنکک دوکاره لگراند مناسب انواع پوست تاریخ انقضاء : 1404/06

پنکیک لگراند شماره 203

285,000 تومان
پنکک دوکاره لگراند مناسب انواع پوست تاریخ انقضاء : 1404/06

پنکیک لگراند شماره 204

285,000 تومان
پنکک دوکاره لگراند مناسب انواع پوست تاریخ انقضاء : 1404/06

پنکیک لگراند شماره 205

285,000 تومان
پنکک دوکاره لگراند مناسب انواع پوست تاریخ انقضاء : 1404/06

پنکیک لگراند شماره 206

285,000 تومان
پنکک دوکاره لگراند مناسب انواع پوست تاریخ انقضاء : 1403/02

پنکیک لگراند شماره 204 قدیم

285,000 تومان
پنکک دوکاره لگراند مناسب انواع پوست تاریخ انقضاء : 1404/06

پنکیک برنز لگراند شماره 206

150,000 تومان
پنکک دوکاره لگراند مناسب انواع پوست تاریخ انقضاء : 1402/09

پنکیک برنز لگراند شماره 205

150,000 تومان
پنکک دوکاره لگراند مناسب انواع پوست تاریخ انقضاء : 1402/09